Υπηρεσίες Επιθεώρησης

 

Επιθεωρήσεις Πρώτου Μέρους: Η AgroSpeCom αναλαμβάνει τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων για εταιρείες τροφίμων και ελέγχει τη συμμόρφωση έναντι των πιο γνωστών προτύπων και πρωτοκόλλων, όπως:

 

1. Διαχείριση Αγρού

aGRo 2.1 2.2 (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας)

aGRo 3.1 3.2 3.3 3.4 (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου)

GlobalG.A.P. Φρούτα & Λαχανικά (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας)

GlobalG.A.P. IFA (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Εκμετάλλευσης)

2. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2008

3. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001:2004

EMAS (Reg. 1221/2009/EC)

4. Ασφάλεια Τροφίμων

ISO 22000:2005

HACCP βασισμένο στο Codex Allimentarius

BRC (British Retail Consortium)

IFS (International Food Standard)

FSSC 22000 (ISO 22000 + PAS 220)

5. Συστήματα Ιχνηλασιμότητας

Non-GMO για γαλακτοπαραγωγικές μονάδες

Non-GMO για εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών

aGRo  7

6. Συστήματα Βιώσιμης Καλλιέργειας

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)

SAC (Sustainability Agricultural Code) by Unilever

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές οι οποίοι προσφέρουν προστιθέμενη αξία με τις παρατηρήσεις τους. Οι επιθεωρητές μας καλύπτουν μεγάλο εύρος των ειδικοτήτων του κλάδου των τροφίμων. Οι επιθεωρήσεις εστιάζουν στον εντοπισμό μη συμμορφώσεων έναντι των προτύπων και στη βελτίωση των αδύναμων σημείων.

Επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους: Αυτές οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από τον αγοραστή στους προμηθευτές του. Πραγματοποιούνται είτε από στελέχη του αγοραστή είτε από έμπιστους εξωτερικούς επιθεωρητές. Η AgroSpeCom προσφέρει αυτήν την υπηρεσία με βάση ερωτηματολόγια διεθνών ή εταιρικών προτύπων / πρωτοκόλλων.

Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους: Στην AgroSpeCom εργάζονται 3 επικεφαλής επιθεωρητές γνωστών φορέων πιστοποίησης προσφέροντας υπηρεσίες πιστοποίησης από διάφορους φορείς.