(Ελληνικά) Συνεργασία AgroSpeCom με το LIFE CONOPS

(Ελληνικά) Τα τελευταία χρόνια το «Ασιατικό κουνούπι τίγρης» (Aedes albopictus), που ανήκει στα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών, έχει εισαχθεί και εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Γενικότερα, τα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών έχουν εισαχθεί

read more

(Ελληνικά) Ένα από τα πιο εντυπωσιακά έντομα του πλανήτη. (Trachelophorus gerefa)

(Ελληνικά) Πολλά είναι τα είδη των εντόμων που μας ενθουσιάζουν με την παράξενη εμφάνισή τους. Το Trachelophorus giraffe είναι ένα από αυτά. Θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα έντομα του πλανήτη.

read more

(Ελληνικά) Τριατομίνες, κανένας λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα.

(Ελληνικά) Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις Τριατομίνες, έντομα που σύμφωνα με αυτούς που διαδίδουν αυτές τις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πολύ επικίνδυνα για τη ζωή του

read more

(Ελληνικά) Julodis Sp.

(Ελληνικά) Το Julodis Sp είναι κολεόπτερο της υπεροικογενείας των Buprestoidea, της οικογενείας των Buprestidae. Τα είδη του γένους Julodis μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με την γεωγραφική τους εξάπλωση, τα άτομα που ζουν στη Νότια Αφρική και τα άτομα που ζουν στην Παλαιαρκτική ζώνη και τις γύρω περιοχές.

read more

(Ελληνικά) Diplopoda

(Ελληνικά) Τα Diplopoda είναι αρθρόποδα που ανήκουν στην μεγαλύτερη Τάξη της Κλάσης των Μυριαπόδων ( Myriapoda), με περισσότερα από 12,000 είδη. Λέγονται Διπλόποδα διότι από τους περισσότερους θωρακικούς και κοιλιακούς δακτυλίους βγαίνουν δύο πόδια. Το πιο γνωστό σε μας διπλόποδο είναι η σαρρανταποδαρούσα. Το Διπλόποδο της φωτογραφίας ανήκει στην οικογένεια των Xειλογνάθων ( Chilognatha )

read more