Υποτροφία “Αθανάσιος Σωτηρούδας”

"Υποτροφία

Σε συνεδρίαση της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας που έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2014, συζητήθηκε η προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών “Αθανάσιου Σωτηρούδα”, καθώς και οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Αποφασίστηκε η περαιτέρω συζήτηση του θέματος σε μελλοντική συνεδρίαση.