Στρογγυλή Τράπεζα: «Η πιστοποίηση του επαγγελματία διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών»

"Στρογγυλή Τράπεζα: «Η πιστοποίηση του επαγγελματία διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών»"

Η διεξαγωγή της Ημερίδας στις 4 Απριλίου στο χώρο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) με θέμα «Η εκπαίδευση στις απεντομώσεις» (http://www.pestpractice.eu/) οδήγησε στην ανάγκη διοργάνωσης συνάντησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την πιστοποίηση του επαγγελματία διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

Ως εκ τούτου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 στο χώρο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο PEST PRACTICE σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εταιρειών Απεντομώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.) και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργάνωση συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με τίτλο: «Η πιστοποίηση του επαγγελματία διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) (http://www.bpi.gr/), τον Σ.Ε.Α.Μ.Ε. (http://www.seame.gr/), τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr/index.php/el/), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.) (http://www.minagric.gr/index.php/en/), το Ι.Γ.Ε. (http://www.ige.gr/el/), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) (http://www.sevt.gr/) και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) (http://www.efet.gr/).

pest practice  pest practice2