Συνεργασία AgroSpeCom με το LIFE CONOPS

"Συνεργασία AgroSpeCom με το LIFE CONOPS"

H AgroSpeCom σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο συμμετέχει το 2016 στο πρόγραμμα “LIFE CONOPS” (LIFE12 ENV/GR/000466). Το εν λόγω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance και στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των χωροκατακτητικών κουνουπιών: invasive mosquito species-IMS)

Τα τελευταία χρόνια το «Ασιατικό κουνούπι τίγρης» (Aedes albopictus), που ανήκει στα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών, έχει εισαχθεί και εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Γενικότερα, τα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών έχουν εισαχθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες καθώς έχουν βρει ιδανικές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί στο μέλλον προκαλώντας σοβαρούς περιβαλλοντικούς αλλά και υγειονομικούς κινδύνους.

H AgroSpeCom, σε συνεργασία με το LIFE CONOPS τοποθετεί κάθε μήνα, παγίδες ωοτοκίας κουνουπιών στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο Ρόδου. Τα ευρήματα συλλέγονται και αποστέλλονται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για την δημιουργία δεδομένων γύρω από την εποχιακή διακύμανση των κουνουπιών που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων καταπολέμησής των εντόμων και των ασθενειών που μεταδίδουν.

Επιπλέον στόχος της συνεργασίας είναι ο έγκαιρος εντοπισμός εισαγωγής νέων χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών στα συγκεκριμένα σημεία εισόδου της χώρα μας. Κυριότερος αντιπρόσωπος είναι το κουνούπι Aedes aegypti. Το συγκεκριμένο είδος (διαβιβαστής) δεν είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη (ούτε στην Ελλάδα) με εξαίρεση τη Μαδέρα (ή Μαδέιρα, Πορτογαλία). Πρόκειται για το κουνούπι που μεταδίδει τους ιούς του Ζίκα, του Δάγκειου πυρετού, του Chikungunya και του κίτρινου πυρετού. Άλλα είδη κουνουπιών του γένους Aedes, όπως το Ασιατικό κουνούπι τίγρης, έχουν αναφερθεί επίσης ως ικανοί διαβιβαστές του ιού, αν κι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη για τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς του κουνουπιού Aedes albopictus (και κατά συνέπεια και για τον ελληνικό).

Υπεύθυνος έργου εκ μέρους της AgroSpeCom είναι ο γεωπόνος Κώστας Γεωργάκης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο +30 210 8180248 και στην ιστοσελίδα http://www.bpi.gr/