Δολωματικοί Σταθμοί

Δολωματικός Σωλήνας

Δολωματικό κουτί με κλειδί για ποντίκια ή για αρουραίουςΣταθμός δόλωσης με κλειδί. Το κλειδί καθιστά αδύνατο το άνοιγμα του σταθμού σε οποιονδήποτε δεν έχει το κλειδί. Έτσι δεν υπάρχει πρόσβαση σε παιδιά και οποιονδήποτε δεν έχει συγκεκριμένη εργασία με τον σταθμό. Το δόλωμα στερεώνεται σε ειδική μπάρα και ο σταθμός είναι σχεδιασμένος ώστε να προκαλεί τα τρωκτικά να εισέλθουν. Κατασκευάζεται σε δύο μεγέθη για ποντίκια και αρουραίους.

Δολωματικό κουτί με κλειδί για ποντίκια ή για αρουραίους

Bait TubeΠλαστικός σωλήνας με αποσπώμενο καπάκι. Το δόλωμα στερεώνεται στο καπάκι και είναι προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες καθώς και από άλλα ζώα εκτός των τρωκτικών. Το δόλωμα είναι προσβάσιμο από ποντίκια και αρουραίους. Ο σωλήνας έχει οπές για να στερεωθεί με βίδες και αυτοκόλλητο για αρίθμηση και επισήμανση.

Ketch All

Ketch AllΣε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν τρόφιμα (βιομηχανίες, κουζίνες, εργαστήρια, αποθήκες) απαγορεύεται η χρήση δολωμάτων με δηλητήριο. Η μεταλλική παγίδα σύλληψης επιτρέπει την είσοδο σε ποντίκια αλλά όχι την έξοδο με την χρήση ειδικών ελασμάτων. Η παγίδα αυτή είναι η πιο διαδεδομένη παγίδα σύλληψης τρωκτικών στον κόσμο. Η πλαστική παγίδα έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία και χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με νερά ή υγρασία

Stick All

Stick AllΠαγίδα σύλληψης τρωκτικών. Δεν χρησιμοποιεί δηλητήριο και είναι κατάλληλη για κάθε συστημα HACCP. Διατείθεται με διάφανο ή μη καπάκι. Επίσης φέρει μεταλλικό κάλυμμα προστασίας για χώρους όπου κινούνται clark ή παλετοφόρα. Εντός του τριγωνικού χώρου της Stick All μπορεί να τοποθετηθεί η φερομονική παγίδα για έρποντα έντομα αποθηκών Pantry Patrol. Με τον τρόπο αυτό η παγίδα γίνεται διπλής χρήσης.

Repeater

Παγίδα σύλληψης τρωκτικών. Δεν χρησιμοποιεί δηλητήριο και είναι κατάλληλη για κάθε σύστημα HACCP.