Θάλαμοι Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας

Η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με συνθήκες χαμηλού οξυγόνου είναι η μόνη επιλογή με σίγουρο αποτέλεσμα για την απεντόμωση προϊόντος.  Αεροστεγείς θάλαμοι κατασκευάζονται στο χώρο του πελάτη δίπλα σε γραμμές παραγωγής ή αποθήκες. Με τη χρήση πατενταρισμένης τεχνολογίας η ατμόσφαιρα μέσα στους θαλάμους τροποποιείται και το άζωτο αντικαθιστά το οξυγόνο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και με αυτόν τον τρόπο εξοντώνονται όλα τα στάδια εντόμων και κάθε εφαρμογή συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό.

Η AgroSpeCom χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή από το 2007, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από 20 θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας στην Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κατασκευάσετε τους δικούς σας θαλάμους.

Κάθε θάλαμος είναι εξοπλισμένος με αεροστεγανές πόρτες και αισθητήρες οξυγόνου και θερμοκρασίας. Επίσης κάθε θάλαμος έχει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης προϊόντων. Οι θάλαμοι είναι συνδεδεμένοι με κεντρική μονάδα παραγωγής ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (γεννήτρια αζώτου, κομπρέσσορας και ξηραντήριο). Το control room βρίσκεται σε προκατασκευασμένο container και ελέγχεται από υπολογιστή. Όλη η λειτουργία του συστήματος παρακολουθείται και διαχειρίζεται μέσω ειδικού λογισμικού.

Κάθε ενεργοποίηση και παύση θαλάμου γίνεται μέσω του υπολογιστή επί τόπου ή μέσω διαδικτύου.

Η κάθε απεντόμωση με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα παρακολουθείται ηλεκτρονικά και ειδικό Πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο εφόσων έχουν εφαμοσθεί πλήρως οι προβλεπόμενες συνθήκες.

Το λογισμικό παρακολουθεί on time – real time κάθε εφαρμογή απεντόμωσης και βάσει κατάλληλων λογαρίθμων επαληθεύει την εφαρμογή των απαιτούμενων συνθηκών για την εξολόθρευση των εντόμων (αυγών, προνύμφης, νύμφης και ενήλικων).

Κατά την έναρξη κάθε εφαρμογής απεντόμωσης εισάγονται στο λογισμικό το είδος του προιόντος (ρύζι, καλαμπόκι σουσάμι κλπ). Στην συνέχεια επιλέγεται το είδος του εντόμου από την σχετική βάση. Κάθε προιόν σημαδεύεται με το lot number του για πλήρη ιχνηλασιμότητα. Οι συνθήκες της ελεγχόμενης ατμόσφαιρας εντός του θαλάμου (θερμοκρασία χώρου, προιόντος, συγκέντρωση οξυγόνου κλπ) παρακολουθούνται με ειδικούς αισθητήρες και ανατροφοδοτούν συνεχώς το λογισμικό για απόλυτο έλεγχο της αποτελεσματικότητας κάθε εφαρμογής.