Οργανόγραμμα

Η AgroSpeCom απασχολεί περίπου 20 επιστήμονες και η δομή της εταιρείας παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραμμα: