Σχέδιο κειμένου προς διαβούλευση για τον Οδηγό Ορθής Πρακτικής κατά τις μυοκτονίες και απεντομώσεις επιχειρήσεων.

"Σχέδιο κειμένου προς διαβούλευση για τον Οδηγό Ορθής Πρακτικής κατά τις μυοκτονίες και απεντομώσεις επιχειρήσεων."

Σχέδιο κειμένου προς διαβούλευση για τον Οδηγό Ορθής Πρακτικής κατά τις μυοκτονίες και απεντομώσεις επιχειρήσεων.
Δίνεται προς διαβούλευση ο παραπάνω οδηγός έως τις 18-09-2015. Παρακαλούμε για την αποστολή των σχολίων και των παρατηρήσεων σας στα ακόλουθα email: 1. info@seame.gr (υπόψη κου Σωτηρούδα) 2. nntemiris@efet.gr (υπόψη κου Ντεμίρη) Το σύνολο των παρατηρήσεων σας, θα ληφθεί υπόψη κατά την τελική διαδικασία έγκρισης του Οδηγού.

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=1418

 

Σχετικά αρχεία